Monday, 10 June 2013

BẢN VĂN TƯỚNG QUỶ LUCIFE CÔNG BỐ TẠI VIỆT NAM

BẢN VĂN TƯỚNG QUỶ LUCIFE CÔNG BỐ TẠI VIỆT NAM
 

( lúc 8:10pm, 24/2/2013 tại nhà thờ Nghĩa Dục, Bùi Chu, Nam Định )

Nguyên bản văn được ghi chép từ Video 2, link https://www.youtube.com/watch?v=XoQyj5lYb9g

English text https://www.facebook.com/notes/justin-h-ho/general-devil-lucifer-announced-the-statement-in-vietnam/618077874889017

"Hôm nay Tao làm chứng, dự trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể. [cúi đầu] Tao phải bái lạy trước khi nói, [oán tức] và Tao sẳng sàn ngẩn mặt vì đây là sứ mạng của Tao. Chúng mày phải nghe cho rõ từng lời Tao nói.

Tao đã làm chứng cách đây gần 3 năm, nhưng mà chúng mày hầu như không biến chuyển, và đây sứ mạng Chúa chúng mày giao phó cho Tao. Cách đây đã máy ngày, Tao làm đủ mọi cách để gặp Linh Mục này, với sứ mạng công bố cho con cái sự sáng biết một điều. Đây là Thời Huy Hoàng [mà] Chúa cho phép Tao [ra chém?] giao chiến Đức Giáo Hoàng Beneđictô, [cúi đầu] là Thời Điểm, là Thời Điểm, [mà] Chúa và Đưc Mẹ cất giấu. [ĐGH Beneđictô từ chức 28/2/2013]

Giờ đây là Thời Hoàng Kim của Tao, nhân loại sẽ chìm trong đau khổ từ bây giờ trở đi. Và Chúa bắt Tao, mặc dù Tao vẫn được quyền cám dỗ, nhưng Chúa muốn cảnh tĩnh qua người phụ nữ này, là Maria Hoàng Thị Hạnh, để báo cho chúng mày biết một sứ mạng, (hãy đưa cao, vương trượng nặng, nếu không Tao không thể ngẩn mặt được), và chúng mày sắp phải chịu những đau khổ kinh hoàng.

Hãy cảnh tĩnh, hãy trở về nơi kêu gọi cuối cùng. Chúng mày phải biết rằng người phụ nữ này đã phải chịu nhiều đau khổ, vì Chúa làm nơi nó để cảnh tĩnh răn người, nhưng chúng mày, hầu như không tin, diễu cợt. Khi gặp nó, chúng mày sẽ phải chịu những đau khố tột cùng.

Sứ mệnh này Tao đã muốn nói với vị Linh Mục này từ lâu, nhưng vị Linh Mục này đã sợ những lời châm biếm khích đáp của Tao, [liếc nhìn] rằng người phụ nữ này là người tình của mày, cho nên nhiều lần Tao muốn gặp nhưng không được. Mày nói [mày] không sợ sự sĩ nhục, [lắc đầu] nhưng con người chúng mày rất yếu đuối. Mặc dù Tao đã ở trong người phụ nữ này gần 3 năm nhưng chỉ một số biến động, còn một số đã quá hạn.

Chúng mày hãy nghe từng lời của Tao nói, xem đúng hay sai? Nếu như thích Tao, theo Tao, [chúng mày] sẽ mất sự sống đời đời, vì Tao là Kẻ vô cùng gian ác, xảo trá. Tao không muốn nói ra đây, nhưng chính Chúa Giêsu Thánh Thể [cúi đầu] đã buộc Tao phải nói những điều Tao không muốn. Và ngày hôm nay kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể, mà con cái sự sáng đi xem, chứ không đi theo để thờ lạy. Tao, Lucifer, còn phải thờ lạy Người, mà tại sao con cái sự sáng lại không thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể? Mà chỉ đi xem, đi xem như một sự gì bình thường. Chúng mày không biết Sự Cao Trọng của Thánh Thể.

Lời công bố cuối cùng, nếu [chúng mày] muốn cứu vớt nhân loại, hãy ăn chay cầu nguyện, hãy ăn chay cầu nguyện, nhưng chỉ sẽ được cứu từng này, vì nhiều nơi đã thuộc về Tao. Chúng mày hãy nghe rõ từng lời Tao nói, truyền lại cho con cháu chúng mày, rằng hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. [cúi đầu] Đừng quan trọng hóa công ăn việc làm, vì chúng mày coi công ăn việc làm hơn thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây hoàn toàn là sự thật. Nếu như chúng mày không tin, hãy nghiệm xem những lời của Tao nói, là đúng hay sai?

Thế giới sẽ phải chấp nhận những sự đau khổ kinh hoàng, vì đây là Thời Điểm của Tao. Đức Giáo Hoàng Beneđictô [cúi đầu] sẽ và đã được Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu cất giấu. Và đây là Thời Hoàng Kim của Tao, đây là Thời Hoàng Kim của Tao. Chúng mày hãy nghe cho rõ qua sự kiện này, người phụ nữ này sẽ gặp rât rất rất nhiều đau khổ vì những sự chế diễu, vì những sự chế diễu. Nếu không được sự nâng đỡ, nếu không được sự nânng đỡ, thì coi chừng nó sẽ than trách những sự đau khổ mà Chúa gởi đến cho nó, vì những sự đau khổ của nó là do chính con cái sự sáng làm ra.

Lời nói cuối cùng, hãy cầu nguyện, thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, [cúi đầu] lần hạt Mân Côi, ăn chay cầu nguyện. Chúng mày hãy nghe rõ rõ ràng những lời của Tao, Lucifer."


"Tao sợ kinh Mân Côi, sợ Thiếu Nhi Thánh Thể cầu nguyện.

Tao sợ Thánh Lễ, Tao sợ nước phép, Tao sợ bình rượu mạnh.

Tao sợ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Không cần rẫy nước thánh trên người Tao, vì đây là ngày của Tao phải nói.

Chúa trừng phạt nhân loại cách đây tám tháng nay, nhưng con người không nhận ra, không biết trước bảy tám tháng nay, [tức là 6/2012] đã bắt Tao phải làm chứng, nhưng không tin. Con cái sự sáng không tin, cho đây là diễn kịch, cho đây là bệnh hoạn, cho đây là tình nhân.

Không một ai trong số các Thiên Thần và Tao được biết. [về Ngày Tận Thế]

Sẽ nhận ơn."

********************************Và các lời chứng nguyên do người dân Vietnam từ trước giờ bị khống chế nhân quyền và bị cưởng chiếm đất đai là Quỷ Lucifer đứng phía sau. Người thư 5 này là dưới mệnh lệnh của Thánh Giuse và Thiên Thần Micae. (xem 1:04:13)

SAINT MICHAEL´S CALL TO THE CHILDREN OF GOD - May 19th, 2013

https://www.facebook.com/notes/justin-h-ho/saint-michaels-call-to-the-children-of-god/625925450770926


Video 1, vấn đâp về hai con dã thú, link https://www.youtube.com/watch?v=avGpsxvYt1Y

một số phần các lời nói của Lucifer được ghi chép từ Video 1, 13/10/2011, (xem 0:14:30)


"Từ khi Tao nghiệm vô nó, Tao nghiệm cám dỗ nó, sai đày nó, khiến nó theo Tao. Theo Tao để giết nhiều người, giết nhiều người. Tao mượn xác của nó, vì nó rất trẻ nhưng lại thô sơ. Chính bố mẹ nó đã cảng ngăn nó, đã cầu nguyện, xin Lòng Thương Xót của Chúa, vì nó là người thánh thiện. Cho nên Chúa cho phép Tao, Chúa cho phép Tao vào cám dỗ nó, cám dỗ nó giết người. Được thử lòng thì Chúa thắng Tao, sau đó Tao không cám dỗ được, và Thiên Chúa đã đến bắt Tao. Chúa bắt buộc Tao, ở người phụ nữ này, Người bắt Tao phải làm chứng cho Lòng Thương Xót của Người."

"Đời sông các ngươi chết vì thiếu Đức Tin. Người đau khổ mọi cách để nuôi sống các ngươi, nhưng các ngươi thì đáng ghét hơn Tao nhiều, các ngươi thì đáng ghét hơn Tao nhiều."

"Các ngươi phải biết rằng phù thủy Maria bích, Mẹ Maria là bích, Maria bích [b*tch?]. Chỉ Thiên Chúa chúng mày mới cầm giữ Tao được, còn ngoài ra không có dấu một em sít [shit?] thì cầm giữ Tao được."


Linh Mục: Nhân Danh Đức Giêsu, ta truyền cho ngươi cầm thẳng lên để cho mọi người nhìn rõ. Ta hỏi ngươi, nếu nói ngươi là Satan, thì những người đồng bóng, bói toán, những người chưa phục thuộc về ai?"Thuộc về Tao hết, thuộc về Tao. Những kẻ thuộc về Tao, những kẻ thờ Tao, thì sau này ngươi sẽ chịu khổ hình. Các ngươi sẽ biết, thờ Tao thì các ngươi đau đớn cở nào."►Linh Mục: Ta hỏi tiếp, bây giờ ngươi còn dám chống đối với Thiên Chúa nữa không?


"Mãi mãi Tao không có thể chiêm ngưởng Thiên Chúa. Nhưng Tao cũng kết luận, Tao biết là Tao thua, nhưng Tao cũng phải nhầm, Tao cũng phải nhầm."

"Ngươi cũng một phe với lại tín đồ con Chúa như vậy, những kẻ nghịch chống đối Tao, Tao mãi câm thù, Tao mãi câm thù! Giết được ngươi, ngươi đừng trông chờ đón đau khổ, ngươi đừng trách những quí báu của đau khổ, mà Tao đã quyến rũ cám dỗ nó. Nhưng nếu như nó mang tính hấp dẫn, ngươi nâng đỡ cuối cùng nó thức dậy."

"Cho nên, cho nên, Tao sẽ chống trả ngươi đến cùng. Nếu ngươi tra tấn Tao, Tao vẫn sẳng sàn. Tao sẽ có cách chống trả. Tao chỉ biết đôi bàn tay thánh thiện, đôi bàn tay có sức hỏa của mày, còn thân xác của mày, Tao không coi ra cái gì hết."

"Vì nó là gái cho nên chỉ có một đàng thôi. Còn Tao là có quyền cám dỗ. Chúa các ngươi có cho quyền tự do lựa chọn, nhưng các ngươi theo Tao rất đông, các ngươi theo Tao rất đông, đến chai lỳ. Nhiều lần các ngươi chứng kiến người phụ nữ này, nhưng các ngươi xem cho vui mắt, để tò mò, để xem nó có bệnh tật hay không, nhiều cảnh trông nó bệnh tật. Nếu đứa nào trông ra im lặng, thì hãy về xưng giỏi nhất thế giới, đến khi khám cho nó. Hỡi những kẻ lòng chai dạ đá, hỡi những kẻ lòng chai dạ đá! Chúa yêu thương các ngươi, nhưng các ngươi không hề tin, các ngươi không hề tin. Các ngươi chứng nào tật náy, vẫn cứ theo Tao xuống Hỏa Ngục."


►Linh Mục: Ta hỏi ngươi tiếp, Hỏa Ngục như thế nào?


"Các ngươi rùng mình ớn lạnh, mỗi khi Tao ở trong đó, hàng ngày khô khan, hôi hám vô cùng. Ngươi không phải nói, các ngươi không có ở vậy đâu, nhưng Tao vẫn gieo sự đau khổ vào đó, để đền bù tội lỗi, và đền tội cho những kẻ khô khan, nguội lạnh. Những sự rất rối mà các ngươi đang được chứng kiến đây."


►Linh Mục: Diễn tả về đau khổ của Hỏa Ngục.


"Chưa từng khiếp đảm và đau khổ so với Hỏa Ngục, các ngươi coi thường bố mẹ, mắt mũi trợn ra, nghiến răng, và hấp tấp, các ngươi hít răng sư tử ngay trong những hòm liệm vắng vẻ, chật chội vô cùng, đến Tao, Tướng của Hỏa Ngục, còn phải kinh hoàng Hỏa Ngục."

"Tao chỉ giết hại, Tao chỉ giết hại, mà các ngươi không hề sợ, các ngươi không hề sợ, mà các ngươi, Tao kêu gọi các ngươi, thì các ngươi còn không tin. Nhưng Tao phải kêu gọi các ngươi, Tướng Quỷ, Tướng Quỷ, mà phải kêu gọi các ngươi, hãy sám hối, quay trở về với Chúa của các ngươi, mà các ngươi cũng không tin, mà các ngươi không hề tin. Cho đây là chuyện vớ vẫn, các ngươi cho đây là chuyện vớ vẫn, vì ngồi đây những kẻ chai đá, những kẻ chai lỳ. Đời sau các ngươi sẽ biết, đây không phải là lần sự thật hay hông?" [để ý tiếng phát âm 'hông']

"Còn Tao nói cho các ngươi biết, nếu người phụ nữ này đang mang tật, nó sẽ không nói được tất cả các thứ tiếng. Người phụ nữ này không [giọng bắc] hoàn toàn nói được các thứ tiếng, [giọng nam] nhưng nhiều người dẫn coi như nhao. Các ngươi coi nhỏ này [cho là chuyện nhỏ], sau này các ngươi sẽ khốn khổ hơn Tao." [nghe tiếng phát âm giọng bắc, giọng nam, xem 0:24:04]

►Linh Mục: Ta hỏi ngươi câu cuối cùng, sách khải huyền nói hai con thú, ngươi là loài thú nào?


"Tao là con thú thứ nhất. Con thú thứ hai đang rình rập người em gái của người phụ nữ này."


►►► PHAN VAN DAP VE HAI CON DA THU

TU TU XEM VIDEO 1 SE VIET RA DAY TIEP

[19/5/2013]

"Làm sao, làm sao mà Tao ra khỏi người phụ nữ này được? Hỡi những kẻ đáng khích hơn Tao, hỡi những kẻ đáng khích hơn Tao!

Vì tội lỗi các ngươi mà hai người phụ nữ này phải chấp nhận đau đớn thân xác vì chúng mày.

Bởi đây là Chúa cho phép, trừ Tao không thể ra được, nếu như dân của ngươi ăn năn sám hối quay trở về. Linh Mục trừ Ta, chỉ làm tăng thêm đau đớn cho Ta và người phụ nữ kia. Còn nếu chưa có mệnh lệnh của Thiên Chúa, chúng Tao vẫn không thể ra được.

Một lần nữa, Tướng Quỷ Lucifer này kêu gọi chính dân của người, chính dân của người, hãy quay trở về ăn năn sám hối, lệnh Chúa ngươi không nghe, ngươi bỏ ngoài tai.

Các ngươi bỏ ngoài tai, thì làm sao, làm sao, làm sao Chúa các ngươi có thể cứu các ngươi?

Các ngươi hoàn toàn không nghe, hoàn toàn không nghe. Các ngươi không ghê sự đau đớn của tội hay sao? Các ngươi thì cứ mãi việc ương ngạnh hay sao? Các ngươi không nhìn người phụ nữ đang đau đớn vật vã vô cùng này hay sao?

Hỡi những kẻ ngu đần kia, sao các ngươi chai đá thế? Sao các ngươi cứng lòng thế?

Vì tội lỗi các ngươi mà hai người phụ nữ này đã chấp nhận hy sinh, đau đớn phần xác vì các ngươi, vì đáng khích ngu đần." (xem 0:51:13 - 0:54:54)"Các ngươi phải nhớ rằng Ta là Lucifer nói, chứ không phải người phụ nữ này nói." (xem 1:05:50)Hình Lucifer trong hỏa ngục http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Folio_108r_-_Hell.jpg

No comments: